Премахване на опасни дървета


Цени

Цените подлежат на промяна след оглед на място

Безплатен оглед на място

След безплатен оглед на място в рамките на град София.

Ще получите най-добрия и евтин за Вас метод за рязане, кастрене или премахване на дървото.

Топола

200 лв. – 800 лв.

Иглолистни дървета

150 лв. – 500 лв.

Премахване на опасни дървета и клони в близост до сгради

от 800 лв.

Орех, бук, дъб, липа

100 лв. – 500 лв.

Кастрене на дървета

По договаряне

Извозване на отсечени дървета и клони

Извозване на растителните отпадаци в специализирано дело.

По договаряне